Tic Tac Kwani Kwani Mp3 Download

Tic Tac Kwani Kwani Mp3 Download
Tic Tac – Kwani Kwani Lyrics and Mp3 Download


Also, Download Kwani Kwani by Kuami Eugene and Tic (Tic Tac)


Kwani Kwani Free Mp3 Download File Description

File Size: 7.82 MB Length: 05:16, Artist: Tic Tac, Song Title: Kwani Kwani, Genre: Hiplife/Hip-hop, Album: Most Wanted, Released: 2003.


LYRICS
To all my independent woman
Shake some for me
Mahu obaa bi mafa no hye
Mese me no beko oh
Mehu no baako pe, na mehuuse medo no
Makoma ako di obi nkyen, enti menhu nea menye
Se menko o mentena o, mese menhu nea menye

Chorus (2x)

Kwani kwani, kwani befa meko odo ho
Kwani kwani, yensa oh odo
Masesa a, masesa a
Daabi daabi na wobehu oh, masesa oh

Verse 1

Ewo mu se wohwe nea mepe
Woto ma me, woye ma me, wotwe ma me
Wodo me, wodo me, enso menpe wo
Come on (4x)
Emom aka adee baako a mepese woye ma me
Release me, fameko odo ho
Please understand me se mempe wo
Medo na aba, ena medi repie
Mede makoma adada ho na mepese me wuda
Se ahia okra a, dadawei onko
Asem bi asi meso akye, enne meka
Come on (6x)
Amannee a mehu enti na maka sunsum dan mu
Mepe wasem nso makoma dee obi, dea
I like you but I love somebody else
But I love somebody else
I like you but I love somebody else
But I love somebody else
Ladies se mo feeli a, enee yemmo ho biom
I like you but I love somebody else
But I love somebody else
I like you but I love somebody else
But I love somebody else

Repeat Chorus (2x)

So mu gye, so mu gye o obaa (2x)
Me ne wo wo oba koraa a
Makoma ako di obi ho
So mu gye, so mu gye o obaa (2x)
Me ne wo wo oba koraa a
Makoma ako di obi ho
Mahu obaa bi mafa no hye
Mese me no beko oh
Na mehu no baako pe, na mehuuse medo no
Makoma ako di obi nkyen, enti menhu nea menye
Se menko o mentena o, mese menhu nea menye
Repeat Chorus (2x)
So mu gye, so mu gye o obaa (2x)
Me ne wo wo oba koraa a
So mu gye, so mu gye o obaa, so mu gye o obaa, so mu gye o obaa
Makoma ako di obi ho
So mu gye, so mu gye o obaa (2x)
Me ne wo wo oba koraa a
So mu gye, so mu gye o obaa, so mu gye o obaa, gye o obaa
Ako di obi ho

Repeat Verse 1

Repeat Chorus till fade

Join our Facebook group afrohitjamz after downloading Tic Tac Kwani Kwani Mp3 Download
Join our Telegram group afrohitjamz after downloading Tic Tac Kwani Kwani Mp3 Download

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *